הכנת תלמידים לתחילת הוראה בשיטת שיעור הפוך

מאת EducationScribelife, הועלה ע"י תום אחי דרור בתאריך 13 באפריל 2015

סרטון תמציתי