תרחישי תאוצה המשלבים וקטורים

בפרק זה מראה יישום של וקטורים בדינמיקה בתרחישים המשלבים תאוצה

פתרונות תרגילים

25:45 חיכוך עם כוח בזווית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
14:02 כוחות וחוקי הניוטון- 20193 - תרגילים בחיכוך מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית