כוחות וחוקי הניוטון- 20193 - תרגילים בחיכוך

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2019