כוחות וחוקי הניוטון- 20193 - תרגילים בחיכוך

By Eli Gor, uploaded by איתמר בנית on 28 ינואר 2019