מאפייני הלאומיות באיטליה

בפרק זה נעסוק בתופעת הלאומיות כפי שבאה לידי ביטוי באיטליה במאה ה 19

שיעורים

01:45 התנועה הלאומית האיטלקית שאלות ותשובות . מאת לראות, ללמוד ולהבין, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:05 היסטוריה- איחוד איטליה מאת רונה בר צבי, הועלה ע"י איתמר בנית