מאפייני הלאומיות באיטליה

בפרק זה נעסוק בתופעת הלאומיות כפי שבאה לידי ביטוי באיטליה במאה ה 19

שיעורים

08:31 השוואה בין התנועה הלאומית האיטלקית והציונות מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
01:45 התנועה הלאומית האיטלקית שאלות ותשובות . מאת לראות, ללמוד ולהבין, הועלה ע"י איתמר בנית
07:48 התנועה הלאומית האיטלקית (איחוד איטליה) - חלק ג' מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
17:00 התנועה הלאומית האיטלקית (איחוד איטליה) - חלק ב' מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
16:39 התנועה הלאומית האיטלקית (איחוד איטליה) - חלק א' מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:05 היסטוריה- איחוד איטליה מאת רונה בר צבי, הועלה ע"י איתמר בנית