היסטוריה- איחוד איטליה

מאת רונה בר צבי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019