מאפייני הלאומיות בגרמניה

בפרק זה נעסוק במאפייני הלאומיות כפי שבאה לידי ביטוי בגרמניה במאה ה 19

שיעורים

הדגמות

05:46 איחוד גרמניה 1871 מאת Boaz Cats, הועלה ע"י איתמר בנית