ערים נוצריות והקהילות היהודיות בהן

בפרק זה נעסוק במאפייניהן המרכזיים של ערים נוצריות בימי הביניים ובאופנים בהם השתלבו בהן הקהילות היהודיות.

שיעורים

13:21 העיר פראג בימי הביניים מאת שרון פיכמן, הועלה ע"י איתמר בנית
07:37 ערים וקהילות בימי הביניים - פראג במאה ה-16 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
07:20 ערים וקהילות בימי הביניים - ערים נוצריות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית