ערים וקהילות בימי הביניים

בפרק זה נתאר את מאפייני הערים בימי הביניים והשפעתן על חיי הקהילות היהודיות