פרק מבוא – המשטר הטוטליטרי

בפרק זה נעסוק במאפייניו של המשטר הטוטליטרי.

שיעורים

18:08 משטרים טוטליטריים שיעור 2- דודי זינגר מאת שיעורים בהיסטוריה דתי - המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית
14:04 משטרים טוטליטריים שיעור1 - דודי זינגר מאת שיעורים בהיסטוריה דתי - המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית
01:34 מושג בתולדות השואה: משטר טוטליטרי מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:55 מוסוליני והפאשיזם מאת מוריה חן אלמלם, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:07 מוסוליני בביקור במפעל באיטליה הפשיסטית מאת אהובה זמירי, הועלה ע"י איתמר בנית