פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2019

פתרונות לבחינת הבגרות במכניקה משנת 2019

פתרונות תרגילים

13:39 בגרות 2019 שאלה 1 זריקה אנכית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
20:31 בגרות 2019 מכניקה שאלה 5 הרמונית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
27:21 בגרות 2019 מכניקה שאלה 2 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
25:10 בגרות 2019 מכניקה שאלה 6 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
00:36 מכניקה 2019 פתרון מלא שאלה 6 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
01:01 מכניקה 2019 פתרון מלא שאלה 5 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:42 מכניקה 2019 פתרון מלא שאלה 3 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:35 מכניקה 2019 פתרון מלא שאלה 4 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:47 מכניקה 2019 פתרון מלא שאלה 2 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
00:49 מכניקה 2019 פתרון מלא שאלה 1 עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית