בגרות 2019 מכניקה שאלה 6

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2020