בראשית י"ג

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק י"ג

שיעורים

08:52 אברם ולוט רבים ובסוף נפרדים לשלום מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

02:16 בראשית פרק יג מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית