בראשית י"ג

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק י"ג

שיעורים

30:01 הרב בני לאו - היפרדות מלוט מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י שי סלע

הקראות

02:16 בראשית פרק יג מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית