סיפורי האבות (בראשית י"ב - ל"ב)

בחלק זה של תכנית הלימודים נכיר את סיפוריהם של אברהם, יצחק ויעקב