בראשית י"ח

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק י"ח

שיעורים

03:34 שבוע שבוע: פרשת וירא - בראשית י"ח, א' - כ"ב, כ"ד מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:51 שאלה+תשובה בראשית י"ח 8-1 - ב מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
01:40 שאלה+תשובה בראשית י"ח 8-1 - ג מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
04:28 שאלה+תשובה בראשית י"ח 8-1 - א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

04:11 בראשית פרק יח מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית