בראשית כ"ג

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ג

שיעורים

02:38 בראשית כג - שרה בקרית ארבע - הרב אמנון בזק מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
02:40 סימנים - בראשית כג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:01 פרשת חיי שרה (5) - בראשית כ"ג, א' - כ"ה, י"ח מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:41 חיי שרה | קורס בגרות בתנ"ך | גול - פיילוט מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

02:38 בראשית פרק כג מאת br shiur, הועלה ע"י איתמר בנית