בראשית כ"ח

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק כ"ח

שיעורים

02:52 סימנים בראשית כח מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
05:29 שבוע שבוע: פרשת ויצא (7) - בראשית כ"ח, מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית