בראשית ל"ב

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית פרק ל"ב

שיעורים

05:45 פרשת וישלח (8) - בראשית ל"ב, ד' - ל"ו, מ"ג מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
03:13 סימנים - בראשית לב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית