בראשית ל"ז

בפקר זה נלמד את ספר בראשית פרק ל""ז.

שיעורים

06:45 סיפורי בראשית כפי שמעולם לא שמעתם - מכירת יוסף מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
06:19 929 בראשית לו-מ- סיפורי יוסף מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:15 929 סיכום שבועי- בראשית פרקים לו-מ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
05:33 פרשת וישב (9) - בראשית ל"ז, א' - מ', כ"ג מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

00:51 929 - יוסלפי: בראשית ל"ז מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית