929 - יוסלפי: בראשית ל"ז

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בנובמבר 2019