פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 1992

בפרק זה נציג פתרונות לשאלות בגרות במכניקה משנת 1992

פתרונות תרגילים

21:47 פיזיקה מכניקה -בגרות 1992 שאלה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
22:59 בגרות 1992 שאלה 4 מעגלית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית