בגרות 1992 שאלה 4 מעגלית

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021