בראשית מ"א

בפרק זה נעסוק בבראשית מ"א

שיעורים

05:43 פרשת מקץ (10) - בראשית מ"א, א' - מ"ד, י"ז מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
03:19 'סימנים' - בראשית מא מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:37 929 סיכום שבועי- בראשית פרקים מא-מה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:43 יוסף פותר את חלום פרעה מאת לומדים בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:13 יוסף פותר החלומות מאת Velvle, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:35 היהודים באים: יוסף מפענח את חלום פרעה מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית