יוסף פותר את חלום פרעה

מאת לומדים בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בנובמבר 2019