בראשית מ"ד

בפרק זה נעסוק במסופר בספר בראשית מ"ד

שיעורים

04:36 פרשת ויגש (11) - בראשית מ"ד, י"ח - מ"ז, כ"ז מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
02:21 פרשת ויגש / 929 מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
02:53 'סימנים' בראשית מד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית