פרשת ויגש / 929

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 בדצמבר 2019