שמות ב'

בפרק זה נעסוק במסופר בשמות פרק ב'

שיעורים

03:09 'סימנים' - שמות ב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית