שמות ב'

בפרק זה נעסוק במסופר בשמות פרק ב'

שיעורים

18:59 בת-פרעה מצילה את משה התינוק. מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:09 'סימנים' - שמות ב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית