ספר שמות - סיפורי התהוות האומה

בפרק זה נעסוק בספר שמות.