שמות י"ג

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק י"ג

שיעורים

04:08 שבוע שבוע: פרשת בשלח מאת FellowshipOfArtists, הועלה ע"י איתמר בנית
03:38 'סימנים' - שמות יג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית