שמות י"ט

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק י"ט

שיעורים

02:34 929- ספיישל מעמד הר סיני (שמות יט- כ) מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:39 929 סיכום שבועי : שמות טז- כ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:02 'סימנים' - שמות יט מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית