שמות כ'

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק כ'

שיעורים

03:05 'סימנים' - שמות כ מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

02:46 23 - עשרת הדיברות מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית
03:11 עשרת הדיברות - Ten Commandments מאת moshebaba, הועלה ע"י איתמר בנית
02:51 היהודים באים - משה רבנו ועשרת הדיברות מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית