שמות ל"ג

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק ל"ג

שיעורים

13:26 משה מנסה לשכנע את ה' לעלות לכנען מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:13 'סימנים' - שמות לג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית