שמות ל"ג

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק ל"ג

שיעורים

03:13 'סימנים' - שמות לג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית