שמות ל"ד

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק ל"ד

שיעורים

03:39 'סימנים' - שמות פרק לד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
08:53 עשרת הדברות גרסה 2, קרן עור פניו של משה מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית