עזרא ג'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר עזרא פרק ג

שיעורים

03:12 לפעול במסגרת הנתונים הקיימים (עזרא ג) דוד נתיב מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
17:02 שיעור עזרא פרק ב-ג - דודי זינגר מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית
08:05 עזרא פרק ג מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:43 תנ״ך - עזרא - פרק ג׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית