עזרא פרק ג

מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019