נחמיה ח'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר נחמיה פרק ח'

שיעורים

04:31 חידוש קיום המצוות (נחמיה ח) הרבנית שני טרגין מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 נחמיה פרק ח מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
17:05 נחמיה עוזר לעניים נגד העשירים מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

05:20 תנ״ך - נחמיה - פרק ח׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית