חידוש קיום המצוות (נחמיה ח) הרבנית שני טרגין

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019