רות ג'

בפרק זה נעסוק במגילת רות - פרק ג'

שיעורים

07:40 רות פרק ג מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:38 תנ״ך - מגילת רות - פרק ג׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית