רות ד'

בפרק זה נעסוק במגילת רות - פרק ד'

שיעורים

08:32 רות פרק ד מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
10:28 יעל ציגלר מגילת רות 8 הקדמה פרק ד מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

04:43 תנ״ך - מגילת רות - פרק ד׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית