רות פרק ד

מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 31 בדצמבר 2019