שמואל א' פרק י"א

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמואל א' פרק י"א

שיעורים

05:16 הרב דוד מנחם שמואל א פרק יא מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
13:28 הרב בני לאו שמואל א פרק יא מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
06:29 שמואל א פרק יא מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית