בין שאול לדוד

בפרק זה נתאר את מערכת היחסים בין שאול לדוד, כפי שהיא מתוארת בספר שמואל א