ירמיהו ב'

בפרק זה נעסוק במסופר בספר ירמיהו פרק ב'

שיעורים

15:31 ירמיהו פרק ב מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית