נביא ונבואה

בפרק זה נעסוק בדמויות הנביאים ובתפקיד הנביא והנבואה בחיי העם ובתנ"ך