ירמיהו ל"א

בפרק זה נעסוק במסופר בספר ירמיהו פרק ל"א

שיעורים

14:34 ירמיהו פרק לא מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית