ירמיהו ל"ח

בפרק זה נעסוק במסופר בספר ירמיהו פרק ל"ח

שיעורים

12:48 ירמיהו פרק לח מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית