תהלים ק"ד

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים ק"ד

שיעורים

33:03 תהלים מזמור קד- ברכי נפשי כתפיסת עולם מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

04:18 תנ״ך - תהילים - פרק קד׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית
04:21 ברכי נפשי / תהלים קד / יעל אבקסיס מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית