תהלים מזמור קד- ברכי נפשי כתפיסת עולם

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 בינואר 2022