תהלים קכ"ב

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים קכ"ב

שיעורים

01:04 תנ״ך - תהילים - פרק קכב׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית
03:51 תהלים מזמור קכב מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
29:23 עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים- תהלים מזמור קכב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית