תהלים מזמור קכב

מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020