איוב ג'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק ג'

שיעורים

10:27 איוב פרק ג מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:15 תנ״ך - איוב - פרק ג׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית